Biografie

De kunst van schilder Ton van der Werf (Soestdijk, 1956) is ook een beetje de kunst van het zwerven. Op vrij jonge leeftijd, na zijn studie aan de Utrechtse Kunst Academie, vertrok Ton naar Midden Amerika. Al reizend maakte hij veel avonturen mee, maar leerde ook de zelfkant van de samenleving kennen. In Mexico City kon hij de reiservaringen verwerken aan de ‘Centro de Investigacion y Etermilacion Plastica’, waar hij een studie fresco-schilderen volgde.

Mexico, Friesland, Baarn, Antwerpen, Berlijn, Amsterdam, Marokko, Cuba, Maastricht: met het vermogen zich overal en altijd aan te passen aan de omstandigheden kon Ton steeds zijn ogen goed de kost geven, dit vertaalde zich in zijn schilderijen, door trefzekere, spannende en geraffineerde kleurtoepassingen, waarin wisselende stemmingen en emoties tot uitdrukking komen.

Van der Werf bepaalt zich echter niet eenzijdig tot de emotionele expressie van het moment, maar komt ook tot interessante interpretaties en verbeeldingen van de werkelijkheid. In een spontane wisselwerking van Poezie en ironie, van gevoeligheid en agressie ontstaan schilderijen die een even vrolijke als verhelderende kijk op onze omringende werkelijkheid weergeven.

Ton’s kleurenpalet is tijdens zijn verblijf in Maastricht aanzienlijk veranderd. Waren zijn kleuren vroeger nogal zwaar van toon, ze zijn nu helder van kleur, waarin de bourgondische levensstijl zijn invloed heeft gehad.