Privacybeleid

Privacybeleid www.tonvdwerf.nl

www.tonvdwerf.nl verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen bij de omgang met uw persoonsgegevens in ieder geval aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). Hier is hoe we daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

www.tonvdwerf.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van ons reactie- en / of contactformulier en / of omdat je ervoor kiest deze aan ons te verstrekken. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken. Mogelijk betekent dat we niet in alle gevallen over al deze gegevens beschikken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld door actief een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP adres
 • Internet browser and device type
 • Bankgegevens (IBAN)

Waarom we uw gegevens nodig hebben

www.tonvdwerf.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • www.tonvdwerf.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en


Hoelang we gegevens bewaren

www.tonvdwerf.nl zal uw persoonsgegevens strikt noodzakelijk houden voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. We zijn natuurlijk aan de wettelijke voorwaarden.

Deel met anderen

www.tonvdwerf.nl verkoopt uw ​​persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze missie, gaan wij een verwerkersovereenkomst aan om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen van websitebezoek

www.tonvdwerf.nl maakt gebruik van functioneel en analytisch cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
www.tonvdwerf.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren en helpen ons om de website naar behoren te laten werken. Ook kunnen we onze website optimaliseren.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via je browserinstellingen verwijderen. Zie voor een toelichting:
veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@tonvdwerf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je bij het verzoek een kopie van je identiteitsbewijs met foto. Hierbij vragen wij u om deze kopie uw onzichtbare foto-identificatie en burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy.

Onze webmaster zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze kopie wordt onmiddellijk na verificatie vernietigd.

Veiligheid

www.tonvdwerf.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met webmaster@tonvdwerf.nl daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen of u te verzetten tegen Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag,.

Aanpassingen

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om verschillende redenen opvragen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website. Wij raden u aan om de verklaring regelmatig te gebruiken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 29 oktober 2020.